Mae Egino yn gwmni datblygu’r we sydd wedi adeiladu gwefannau ar gyfer sefydliadau gan gynnwys: Prifysgol Caerdydd, Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol Cymru, ac ar gyfer busnesau bach a chynadleddau.

Cysylltwch â ni

Egino is a web development company which has built websites for organisations including: Cardiff University, National Independent Safeguarding Board Wales, and for small businesses and conferences.

Contact us